www.va-dagene.no                                                                                     epost: va-dagene@project.sintef.no                                                                           23.-24. oktober 2018

Påmelding utstillere

VA-dagene 2011

Påmeldingen gjelder


 NB! Faktura for deltakeravgift sendes til oppgitt adresse nedenfor. Dagpakker, hotell og festmiddag gjøres opp med hotellet direkte
  
Helpensjon (inkl 1 overnatting, dagpakker og festmiddag) *

Dagpakker (for ikke-boende) *Festmiddag 25 okt (for ikke-boende) *


Ekstra overnatting *


 *) Helpensjon, dagpakker og festmiddag gjøres opp med hotellet direkte
  
Fornavn
Etternavn
E-post
Fakturamottaker
Fakturaadresse
Postnr
Poststed
Fakturareferanse
Beskjed til arrangør
 
  

Publisert 2. desember 2010

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult