www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

Påmelding for 2013

Alle deltagere skal melde seg på VA-dagene ved å trykke på linken nedenfor.
Utstillere skal i tillegg kontakte Tobias Dahle for avtale om utstillingsplass.

Påmelding for alle typer deltagere

Påmeldingsfrist:
fredag 30.august 2013, men vi tar i mot påmeldinger også etter fristen, så lenge det er ledig plass.

Deltakeravgift 
Deltakeravgift er kr 3200 ekskl. servering og hotellopphold.

Servering og overnatting
Fullpensjon kr 3070 (inkl 2 dagpakker, 1 festmiddag, 1 overnatting)

Dagpakke kr 585 pr dag
Festmiddag  30.oktober kr 650
Overnatting enkeltrom kr 1250 pr natt, dobbeltrom kr 1495 pr natt

Betaling
Dagpakker og festmiddag for ikke-boende faktureres sammen med deltageravgift.
For boende deltagere gjøres servering og opphold opp med hotellet direkte.

Avbestilling
Ved avbestilling etter 18.september. august vil det bli fakturert et gebyr på kr 1000.
Ved avbestilling etter 16.oktober vil full deltageravgift samt evt påløpte kostnader fra hotellet bli fakturert.

 

Publisert 19. april 2012

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult