www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

Påmelding for 2012

Alle deltagere skal melde seg på VA-dagene ved å trykke på linken nedenfor.
Utstillere bes i tillegg kontakte Tobias Dahle for avtale om utstillingsplass.

Påmelding for alle typer deltagere

Påmeldingsfrist:
fredag 22. juni 2012, men vi tar i mot påmeldinger også etter fristen, så lenge det er ledig plass.

Deltakeravgift 
Deltakeravgift er kr 3000 ekskl. servering og hotellopphold.

Servering og overnatting
Dagpakke kr 585 pr dag
Festmiddag 12. september kr 550
Overnatting enkeltrom kr 1125 pr natt, dobbeltrom kr 1325 pr natt

Betaling
Dagpakker og festmiddag for ikke-boende faktureres sammen med deltageravgift.
For boende deltagere gjøres servering og opphold opp med hotellet direkte.

Avbestilling
Ved avbestilling etter 1. august vil det bli fakturert et gebyr på kr 1000.
Ved avbestilling etter 28. august vil full deltageravgift samt evt påløpte kostnader fra hotellet bli fakturert.

 

Publisert 19. april 2012

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult