Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

NKA og transportmodeller
Delprosjektet NKA og Transportmodeller har i de siste årene fokusert på applikasjonsutvikling i ArcView GIS for produksjon av grunnlagsdata til transportmodeller. I itllegg har det vært satt fokus på utvikling og uttesting av applikasjoner for traikantnyttebergninger med basis i NTPs Regionale modeller for persontransport.

Aktiviteter for 2009 vil bli oppdatert fortløpende.

Publisert 16. februar 2009

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: