Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Analysegrunnlag
Delprosjektet ser nærmere på grunnlagsdata og dataflyt mellom ulike beregningsverktøy. Delprosjektet inneholder også tema omkring metoder og verktøy for miljøberegninger.

Aktiviteter for 2009 vil bli oppdatert fortløpende

Publisert 16. februar 2009

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: