Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Velkommen til Storbysamarbeidets nettsider

Byporten i Trondheim

Hovedkontakter for Storbysamarbeidet 2009:

Prosjektleder Statens vegvesen:
Eva Larsen, Statens vegvesen Region midt

Prosjektleder SINTEF:
Anders Straume, SINTEF Teknologi og samfunn, Transportforskning

 

Storbysamarbeidet arrangerer fellesmøte i Oslo, 27.-28. april.

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: