Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Delprosjekter
Storbysamarbeidet har til enhver tid gående arbeidsoppgaver som organiseres i delprosjekter. Delprosjektene ledes av deltagere i Storbysamarbeidet. For 2009 er det fire delprosjekter.

Delprosjektene i 2009:

  • NKA og transportmodeller - Delprosjektleder Erik Johannessen, Statens vegvesen Region vest
  • Analysegrunnlag - Delprosjektleder Torunn Moltumyr, Statens vegvesen Vegdirektoratet
  • GIS og ikke-prissatte konsekvenser - Delprosjektleder Tonje Holm, Statens vegvesen Region vest
  • Prosjekt- og hovedoppgaver

Publisert 16. februar 2009

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: