Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

GIS og ikke-prissatte konsekvenser
Delprosjekt for vurdering og etablering av metoder omkring ikke-prissatte konsekvenser av transporttiltak. Sentralt i delprosjektet er AREALIS og Statens vegvesens Håndbok 140.

Aktiviteter for 2009 vil bli oppdatert fortløpende

Publisert 16. februar 2009

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: