Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Prosjektoppgaver
Interessert i en spennende prosjekt-/hovedoppgave? En del av midlene som er disponible for prosjektet Storbysamarbeidet, er satt av til prosjekt- og hovedoppgaver relatert til de problemstillingene og delprosjektene det arbeides med i prosjektet.

For oversikt over de oppgavene som tidligere er utført innenfor Storbysamarbeidet, se liste under "Oversikt over studentoppgaver".

Hvis du er interessert i å ta en prosjekt- eller hovedoppgave relatert til de emner som blir behandlet i Storbysamarbeidet, kan du ta kontakt med:

Eirin Olaussen Ryeng, NTNU
Anders Straume, SINTEF

Publisert 12. november 2008

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: