Program HFC Meeting October 2021
The Green Shift - safety and human factors in the changing environment

 

Day 1: Program at HFC Meeting October 19th from 12:30-16:50; (CEST)
12:00-
12:05
  Welcome
12:05-
12:45
  Øystein Ulleberg/IFE «Hydrogen og batterier - Sikkerhetsutfordringer ved anvendelse i nye energisystemer og oppskalering»
13:00-
13:30
  Monica Cardozo Alvarez/DnV «Safety of hydrogen used as ship fuel»
13:45-
14:15
  Claire Blackett/IFE «How understanding human-technology interaction in SMR can support the green shift»
14:25-
14:55
  Rob Hall/Equinor «Lesson learned from offshore wind operations - HF»
15:10-
15:40
  Tor-Olav Nævestad/TØI «Økokjøring blant lastebilsjåfører med vinn-vinn for økonomi, utslipp og trafikksikkerhet»
15:50-
16:20
  Henrik Helgesen/DnV «Risk handling of Lithium-ion batteries»
16:20-
16:50
  Paneldiskusjon om det grønne skiftet / The Green Shift - Panel discussion
Day 2: Program at HFC Meeting October 20th from 08:30-12:30; (CEST)
08:30-
08:35
  Introduction
08:35-
09:05
  Marte Ellingsen Tyldum/KM «Kongsberg Maritime - vår strategi som knytter sammen bærekraft og automatisering»
09:15-
10:00
  Jaquelyn Burton/KM «Safety in automation and remote operations»
10:10-
10:40
  Jonathan Earthy/LR «Evolution of HF standards - challenges for robotics and automation»
10:40-
11:10
  Paal Holter/EGGS «Design driven innovation towards the green shift»
11:15-
11:45
  Vidar Hepsø/NTNU «Human Factors and Control Centres for Integrated Energy Hubs»
12:00-
12:30
  Natasha Barret «Alarm sounds - based on Human Factors»

Publisert 27. september 2021

Prosjektansvarlig HFC: