FlexBuild workshop 1.3 gjennomført

Publisert mandag 4. april 2022

Tredjeårsresultat-workshop om FlexBuild fant sted - online - 5. april 2022. Mer enn 20 personer deltok, fra alle konsortiets partnere.

Tredjeårsresultat-workshop om FlexBuild fant sted - online - 5. april 2022. Mer enn 20 personer deltok, fra alle konsortiets partnere.

På workshopen presenterte forskningspartnerne fremdriften i modelleringsarbeidet og de pågående resultatene for industripartnerne. Blant annet fikk forskningspartnerne en smakebit på resultater fra arbeidet med testing av fleksibilitetsindikatorer i enkeltbygg, og fra modelleringer av fleksibilitetens verdi og påvirkning på energisystemet.

Arbeidet og resultatene vil publiseres senere i vitenskapelige artikler og i årsrapport for prosjektets tredje år.

Prosjektpartnerne finner referatet og videoen fra møtet i SINTEFs sharepoint-mappe for prosjektet.

Se presentasjonene under:

Impact of energy flexible buildings on the energy system

Linking TIMES-EMPIRE: Norwegian and European response to residential flexibility

Flexibility KPIs in single buildings

The value and effects on end-use flexibility in the low carbon transition of the Norwegian energy system

Norwegian energy landscape considering flexibility from building energy sector

Prosjektvarighet:

01.01.2019 - 31.12.2023