FlexBuild - Optimal utilisation of flexibility in buildings

Publisert onsdag 19. august 2020

Resultater fra FlexBuild har blitt formidlet på en virtuel workshop i København!

Karen Byskov Lindberg fra SINTEF Community deltok på virtual CITIES workshop i København august 2020 og presenterte resultater fra FlexBuild. Trykk her for å laste ned presentasjonen.

Prosjektvarighet:

01.01.2019 - 31.12.2023