Hva er seismikk?

Seismiske målinger

For å få kunnskap om geologiske strukturer i berggrunnen bruker man blant annet seismikk. Oljeindustrien, for eksempel, bruker seismiske målinger til å finne olje- og gassreservoarer. Metoden går ut på at man sender en trykkbølge ned i bakken som blir reflektert når den møter en geologisk grense. En geologisk grense er for eksempel overgangen fra sand til fast fjell. Signalet reflekteres så tilbake til jordoverflaten etter noen sekunder. Tiden signalet bruker til å returnere til overflaten sier noe om hvor langt ned i jorden den geologiske grensen er. Ved å bruke spesielle typer dataprogrammer kan man lage store tredimensjonale kart over undergrunnen. Vi vil bruke dynamitt til å lage trykkbølger. Dette er vanlig når man jobber med landseismikk.

Publisert 28. mai 2010

  What is seismics?