Hva er en undersøkelsesbrønn?

Hvorfor bore en undersøkelsesbrønn?

Vi borer en undersøkelsesbrønn fordi den vil kunne gi oss detaljert informasjon om geologien og grunnvannet i området. Hovedformålet med prøveboringen er å få bekreftet tykkelsen på de vannførende lagene, dvs. utbredelsen av sand og grus. I tillegg vil vi måle formasjonens fysiske og mekaniske egenskaper (dynamisk respons) samt samle prøvemateriale fra flere dyp slik at vi kan lage en detaljert beskrivelse av forholdene i grunnen. Vi har planer om å bore ned til ca 325 meter.

Vi borer med vann iblandet bentonitt og baritt (slamboring). Bentonitt er et vanlig leirmineral som blandes i vann for å gjøre vannet seigt (viskøst), mens baritt (BaSO4) er et mineral som både er tungt og løselig i vann. Dette tilsettes for å gjøre slammet tyngre og på den måten å skape overtrykk i brønnen. Denne vannløsningen pumpes ned i hullet under boringen. Vannet vil trenge ned i sedimentene, mens bentonitten fester seg på sandkornene og danner en impermeabel filterkake, en såkalt ”slamkake”, mellom brønnen og formasjonen. Denne filterkaken er viktig siden den hindrer brønnen i å rase sammen. Før brønnen fores med foringsrør vil den bli logget med bruk av sonder. Disse sondene vil måle de dynamiske egenskapene til formasjonen, slike som lydhastighet, elektrisk ledningsevne og leir/sand-forhold, i tillegg til diameter og fasong på hullet. Når vi borer vil vi komme ned i grunnvannet. Vi vil ta vannprøver fra brønnen og se på den kjemiske sammensetningen av grunnvannet. Disse analysene kan vi så bruke som bakgrunnsmålinger hvis vi eventuelt senere går i gang med CO2-injiseringen. Denne brønnen kan eventuelt brukes som injiseringsbrønn av CO2 eller som overvåkningsbrønn hvis man går videre med prosjektet.  

Publisert 18. juni 2010

  What is an appraisal well?