Arkiv for daglige aktiviteter

Vår leder på Svelvikryggen, Marion Børresen fra NGI, gir deg på denne siden oppdateringer om hva som skjer på feltlaboratoriet. De seneste hendelserne vil kontinuerlig bli lagt til øverst på denne siden.

15. september 2011

Den første onshore-injeksjonen av CO2 i norge ble gjennomført i forrige uke i feltlaboratoriet.

Omtrent et tonn CO2 ble pumpet ned på 20 meters dyp og bevegelsen til gassen ble overvåket.

  

Sjefsforsker Erik Lindeberg ved SINTEF, og Svein Staal Eggen fra Gassnova inspekterer overvåkingen av CO2 i forbindelse med den grunne injeksjonen som ble avsluttet i helga som var.

  

15. august 2011

Flere bakgrunnsmålinger før injeksjonen. På bildet ser monitoreringsutstyr for CO2-konsentrasjoner.

 

25. juli 2011

Bakgrunnsmålinger før injeksjonen er startet. På bildet ser du folk fra BGS som setter opp monitoreringsutstyr for CO2-konsentrasjoner i luften. For spesielt intreserte er det måling av eddy covariance.

 

13. juli 2011

En 20 meter dyp skråstilt CO2 injeksjonsbrønn er ferdigstilt. I løpet av august blir overvåkningsutstyret for å følge CO2 injeksjonen montert. Vi forventer å starte selve injeksjonen i september.

 

29. juni 2010

Mandag ettermiddag nådde vi målet som var å bore ned til 333 meter. Operasjonen har blitt gjennomført uten problemer og i henhold til planen. Flere geofysiske målinger (såkalt logging) ble utført i borehullet mellom 200-330 meters dyp mandag kveld. Boreoperasjonen er nå avsluttet og alt utstyr brukt til boring og logging er fjernet fra stedet.

Dataene som ble samlet inn mens boreoperasjonen pågikk  blir nå analysert. Alle opplysningene vil bli vurdert før vi bestemmer oss for å eventuelt gå videre med prosjektet og injisere CO2.

 

 

22.06.2010

Eyvind Aker sier:

"De ble ferdig med å bore ned til 200 meter i går (mandag 21/6) ettermiddag/kveld og utførte geofysiske målinger i brønnen i løpet av natten. I dag (tirsdag 22/6) borer de hullet opp til en større diameter (rømmer hullet) før de starter med å sette foringsrør ned til 200 meter i morgen (onsdag 23/6) . Boring fra 100 til 200 meter har gått uten store problemer."

 

18.06.2010

Vi har boret ned til 100 meter og setter nå foringsrør for å unngå at hullet raser. Deretter skal det bores videre ned til 200 meter fra søndag ettermiddag/mandag morgen.

Boreoperasjonen går jevnt forover og planen er å bli ferdig til 200 meter i løpet av neste uke.

I bildet ser du noen av de foringsrørene som blir brukt som forsterkning i borehullet.

14.06.2010

Dette er en stor dag for prosjektet siden boring av undersøkelsesbrønnen nå offisielt har startet. På bildet ser du boreriggen tatt fra vest.

Her ser du et ennet bilde av boreriggen tatt fra sør. 

Jan Funk fra Brøndboringsfirmaet Brøker står ved siden av boret.

Lena Evensen fra Ruden Ltd. logger slam ved oppstarten av boringen.

11.06.2010

Representanter fra prosjektet hadde et møte med Hurum kommune hvor de informerteom boringen og om prosjektet generelt. På dette bildet ser du (fra venstre) Cecilie Hageby, Svelviksand AS, Henning Hjelm Hansen, Brøndboringsfirmaet Brøker, Sverre Wittrup & Morten Dyrstad, Hurum kommune og Eyvind Aker, NGI.

04.06.2010

Boreriggen som skal brukes til å bore undersøkelsesbrønnen blir montert. Foran Boreriggen ser du (fra venstre) Frithiof Ruden, Ruden Ltd. og Thomas Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker.

03.06.2010

Et møte angående helse, miljø og sikkerhet (HMS) fant sted før boringen startet opp. Tilsede var alla entrepenørerne samt representanter fra SINTEF. HMS-analyser og Risikoanalyser ble diskutert. På dette bildet ser du (fra venstre) Martin Munk, Jan Funk, Henning Hjelm Hansen og Thomas Brøker fra Brøndboringsfirmaet Brøker

15.09.2010

Den første injeksjonen av CO2 er fullført.

 

 

 

Publisert 15. juni 2010

  News