Nyheter og medieoppslag

Nyheter

Medieoppslag

Stort engasjement rundt BYGDIN-oppstart (bygg.no, juni 2016)

Oppstart av BYGDIN (bygg21.no, juni 2016)

Dette er måten å gjøre det på (bygg.no, mai 2016)

3D-print: Første nøkkelklare bolig (tu.no, 29.05.2018)