Rundt 20 personer fra Bygdin-nettverket deltok den 22. november på en inspirerende dag i Lean Lab på Raufoss. Ved teori og praktiske øvelser fikk deltakerne utfordret forståelsen for roller, arbeidsflyt og grensesnitt mellom oss selv og "de andre" i en helhetlig verdikjede. SINTEF Raufoss Manufacturing stilte som vertskap og fasilitatorer. Se bilder under.