Medlemmer

Nettverket Bygdin samler FoU-miljøer (SINTEF, NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing og BI) og virksomheter fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter (BA-prosjekter): myndigheter, byggherrer og eiere, arkitekter og rådgivere, entreprenører og fagarbeidere, produsenter og leverandører.

Bygdin medlemmer
Medlemmer av nettverket Bygdin