Prosjekter og publikasjoner

Her finner du lenker til noen utvalgte publikasjoner. Oversikten er ikke komplett, men vil utvides forløpende. Vi tar gjerne i mot tips om saker som bør legges ut.

Internasjonale prosjekter og rapporter

Imagining construction's digital future, McKinsey&Company, 2016

Shaping the Future of Construction - A Breakthrough in Mindset and Technology, World Economic Forum, 2016

Building a technology advantage - Global Construction Survey 2016, KPMG, 2016

The Purtsuit of Productivity, Roger W. Schemmer, Kelley School of Business, 2015

Offsite Production and Manufacturing – Research Roadmap report, CIB, 2013

Open Building Manufacturing - Key Technologies, Applications, and Industrial Cases, Abdul Samad Kazi, Matti Hannus, and Samir Boudjabeur (Sluttrapport EU-prosjektet ManuBuild, 2009)

Norske prosjekter og rapporter

Digitalt veikart for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. For økt bærekraft og verdiskaping. BNL, 2017

Industrialisering av byggeprosessene - Status og trender. Anita Moum, Halvard Høilund-Kaupang, Nils Olsson og Martin Bredeli, SINTEF Byggforsk/NTNU/SINTEF Raufoss Manufacturing AS, 2017

Additive construction: State-of-the-art, challenges and opportunities. Nathalie Labonnote, Anders Rønnquist, Bendik Manum, Petra Rüther, SINTEF Byggforsk og NTNU, 2016

Markedsundersøkelse Industriell byggemetodikk, Sykehuset i Vestfold - Tønsbergprosjektet, BA2015, 2015

Modulbygg – like godt som plassbygde løsninger? En evaluering av modulbygg i Norge. Rapport for Husbanken. Anders-Johan Almås, Johan Gåsbakk, Trond Bøhlerengen og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk, 2014

Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt. Lene Schmid, NIBR, 2009

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon - Er systematisering og standardisering BA-næringens veivalg? Torer F. Berg, SINTEF Byggforsk, 2008