Industrialiserte byggeprosesser

NETTVERKET BYGDIN er den norske bygg- og anleggnæringens industrialiseringsarena. Det tre-årige nettverket er delfinansiert av Norges Forskningsråd og samler FoU-miljøer og virksomheter fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter.

Nettverkets arbeidsområde er "industrialiserte byggeprosesser". Teknologitrendene, det grønne skiftet, behovet for økt produktivitet og kvalitet, samt et tøffere og mer globalt marked skaper behov for ny kunnskap og kompetanse hos bestilleren, i prosjekteringsteamet, i fabrikkhallen og på byggeplassen. Automatisering, prefabrikasjon, robotisering, kundefokusert masseproduksjon, BIM, Big Data og 3D printing - de teknologiske mulighetene synes nesten ubegrensede i spennet mellom små komponenter og elementer opp til moduler og fullskala bygg og anlegg.

For å rigge næringen for fremtiden trenger vi nytenking rundt verdikjeder, planlegging, fremdrift, forretningsmodeller, prosesser og arbeidsplasser. Dette krever et samarbeid mellom alle involverte i BA-prosjekter, med byggherrene og bestillerne i front som viktige premissgivere og kravstillere. Det handler om et betydelig potensial for økt effektivitet og reduserte kostnader. Et ambisiøst måltall hos internasjonale initiativ er en kostnadsreduksjon på opptil 50 %. Det handler også om å drive en utvikling hvor industrialiserte byggeprosesser bidrar til, og ikke går på bekostning av, byggenes og anleggenes grad av kunde- og stedstilpasning, fleksibilitet og arkitektonisk kvalitet.

Nettverket skal stimulere til samarbeid, nytenking, erfaringsutveksling og til etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter på områder som er forankret i bedriftene. Sentrale aktiviteter i nettverket er mulighets- og faktastudier, formidling, samlinger og seminarer.

Interessert i å bli med i nettverket? Ta kontakt med oss!

Nettverket Bygdin
Et av rundt-bordet diskusjonene på oppstartsamlingen hvor forskere, arkitekter, byggherrer og produsenter fra hele landet diskuterte felles utfordringer og muligheter. Foto: SINTEF Byggforsk

Hovedmål

Hovedmålet er å etablere et nettverk med ledende norske aktører innen fagområdet "industrialisert byggeprosess" i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen). Nettverket skal være en adresse og en samlende arena for FoU- og innovasjon knyttet til tematikken.

Delmål

  • Være en samlende arena for nytenking og åpen kunnskapsutveksling.
  • Etablering av FoU-søknader og direkte-finansiert aktivitet på temaer som er forankret i medlemmenes satsinger og strategier.
  • Gjennomføring av utvalgte mulighets- og grunnlagsstudier.

Prosjektbeskrivelse

Les hele prosjektbeskrivelsen her.

Kontakt

Nathalie Labonnote

Forskningsleder
+47 93 00 20 52
Navn
Nathalie Labonnote
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 93 00 20 52
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS