Logo ARMS

Scandinavian Business Seating
Scandinavian Business Seating er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine og konferansemøbler.

Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH. Selskapets egen verdikjede omfatter alt fra forskning og utvikling via produksjon til markedsføring, salg og distribusjon. Scandinavian Business Seating har rundt 480 medarbeidere og sammen jobber de for å virkeliggjøre selskapets visjon: ”Å gjøre verden til et bedre sted å sitte!”

Konsernet har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på Røros i Norge og Nässjö i Sverige. I tillegg har konsernet salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, England, Frankrike og Singapore. Scandinavian Business Seating hadde i 2011 en omsetning på vel 1 milliard kroner.

SB Seating er en av Europas ledende leverandør av arbeidsstoler. Suksesskriteriene har vært fokus på miljø, design, kvalitet og ergonomi, samt kostnadseffektiv produksjon, høy fleksibilitet og god logistikk.

HÅG produktene produseres i dag ved produksjonsenheten på Røros, hvor det totalt er 180 medarbeidere. Fabrikken på Røros har skreddersydde produksjonsprosesser og produserer ca 250.000 stoler pr år med

Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om fortsatt vekst og dermed befeste og styrke posisjonen som den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Under mottoet ”annerledes og bedre” arbeider vi med nye innovative produkter og en offensiv markedsstrategi, inspirert av to klare hovedtrender i markedet – helse og miljø.

Publisert 27. november 2012

Kontaktperson i ARMS:

Toril Østvang
Vice President, HR & Organisation Development


Direct: +47 72 40 72 08

Mobile: +47 48 86 94 32,
Scandinavian Business Seating AS

Sundveien, N-7374 Røros, Norway

www.sbseating.com

I tillegg til bedriftenes egentid, er ARMS finansiert gjennom Norges forskningsrådlogo NFR