Logo ARMS

Deltakerbedrifter
På Røros er det allerede flere bedrifter som i stor grad behersker masseprodusert skreddersøm (MSS). De fire deltagerbedriftene i ARMS jobber etter mange av prinsippene i masseprodusert skreddersøm allerede. Dette er SB Seating (med merkenavnet HÅG), Røros Bruk, Røros Produkter og Røros Metall.

Ingenting er mer utfordrende enn masseprodusert skreddersøm. Det er ikke tilfeldig at de kan dette på Røros. Hvilke fordeler man har som vareprodusent på Røros? Debdriftene må være gode, og de er det. SBS (HÅG) er en av de fremste masseskreddersøm bedriftene vi har i Norge. Utfordringen er å fortsette å være i intens utvikling når man har blitt best. Bak SBS er det en rekke interesserte og motiverte mindre bedrifter med forståelse for grunnprinsippene i MSS, men med behov for å tilpasse dette til sin virkelighet. I dette settet av bedrifter finnes deltakerbedriftene. De som skal utgjøre den fysiske lab for MSS i Norge. Deltagerbedriftene skal både utvikle MSS internt og samtidig vise vei for hvordan MSS skal anvendes og demonstrere dette for andre.

Publisert 16. november 2012

I tillegg til bedriftenes egentid, er ARMS finansiert gjennom Norges forskningsrådlogo NFR