Logo ARMS

Workshop om Masseprodusert skreddersøm med Joseph Pine, januar 2013
16.-17 januar 2013 fikk ARMS-bedriftene på Røros besøk av en av de mest toneangivende kapasitetene innenfor masseprodusert skreddersøk, nemlig forfatteren, foredragsholderen og rådgiveren, Joseph Pine. Hensikten med seminaret var å vise fram Rørosbedriftene for Pine, fortelle ham om arbeidet vårt i ARMS og ikke minst ta del i hans råd og tips for videre arbeid.

 Her er et utvalg foto fra omvisningen og presentasjonen av Røros Metall første dag av workshopen.

Presentasjon av Røros Metall

Eier og daglig leder ved Røros Metall, Randi Augensen, presenterer bedriften for deltakerne. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Omvisning ved Røros Metall

Joseph Pine i samtale med Randi Augensen, Lars Skjelstad og Gunnar Bjertnæs. Sistnevnte fra Madshus skifabrikk.

Joe Pine og Lars Skjelstad

Joseph Pine og SINTEFs prosjektleder for ARMS, seniorforsker Lars Skjelstad. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Joseph Pine har skrevet flere artikler og bøker om hvordan bedrifter i høykostland har evnet å øke verdien på deres produkter ved å tillegge produktene noe mer enn kun produktet i seg selv. Ved å selge en opplevelse ved det å ta i bruk produktet eller en bestemt følelse ved et produkt, tillegner man produktet egenskaper som folk er villige til å betale mer for. Et vanlig eksempel på dette er norske designprodukter der produktet i tillegg til å være vakkert eller brukervennlig også prises i forhold til autensitet og "ekthet".

Opplevelsesindustrien på Røros har benyttet autentisiteten ved Røros som salgsstrategi i svært mange år, og matprodusentene har fulgt etter. I dag serveres reinssteik, kalv og egg fra Rørosregionen til de beste restaurantene i landet, og restaurantene gjør det til et poeng at ingrediensene (disse rene produktene proppfull av kultur og ekthet) kommer fra nettopp verdensarvstedet Røros.

Enkelte produsenter av mer tradisjonelle varer har fulgt etter. Røros Bruk selger godt av Røros-vinduene sine. Bergstaden Ziir speiles i glassene som selve symbolet på kultur og autentisitet.

  Foto: Røros BrukRøros-Vindu

Røros Metall selger ventilasjonsløsningene sine gjennom merkenavnet "Røroshetta", et navn som folk forbinder med kvalitet og renhet. Dette er ekte saker! Og Røros Produkter har inngått samarbeid med 
Røros kommune, Destinasjon Røros, Røros Produkter og NTNU om å utvikle avfallsløsninger
for verdensarven. Dette har resultert i avfallsbeholderen ARV, som ble satt ut i Røros sentrum sommeren 2012. Samarbeidet om en spesialdesignet avfallsløsning for verdensarvens offentlige rom, er en av
grunnene til at Røros nå vekker internasjonal bærekraft-oppmerksomhet, og et eksempel på hvordan produksjonsbedriftene på Røros er med på å underbygge og videreutvikle stedet som tilleggsprodukt i produktet.

Foto: Røros Produkter

Sterkt inspirert av alt dette lot vi også stedet Røros være en viktig ingrediens i workshopen og inkluderte hest- og sledetur under varme skinn og pledd, lokalprodusert mat og drikke samt en god porsjon historiefortelling i skjønn forening med roboter, presser, vareflyt, lasere og superflex-linjer! Vi ser ikke bort fra at Joseph Pine ønsker seg tilbake ved en senere anledning - noe arena for Masseprodusert skreddersøm på Røros ønsker velkommen!

alle

Deltakere fra bedriftene, Forskningsrådet, SINTEF, universitetet i Aalborg og Joseph Pine selv første dag av workshopen. Foto: SINTEF/Thor Nielsen.

Joseph Pine i slede

Joseph Pine opplever ekte gjestfrihet - "the Røros way"! Foto: SINTEF/Thor Nielsen.

Røros Metall

Den vakre blåtimen utenfor Røros Metall. En opplevelse for livet. Foto: SINTEF/Thor Nielsen.

Mat og drikk

Presentasjon av lokalprodusert mat, drikke og en og annen historie i Mikrobryggeriet under Vertshuset. Foto: SINTEF/Thor Nielsen.

Pine har skrevet følgende bøker som er svært relevant for alle som er opptatt av masseprodusert skreddersøm, tjenestekvalitet, personifiserte produkter og erfaringsbasert økonomi:

Mass Customization: The New Frontier in Business Competition (1992)

The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, B. Joseph Pine, James H. Gilmore (1999)

Authenticity: What Consumers Really Want (2007)

I tillegg er det vel verdt å ta en titt på Do You Want to Keep Your Customers Forever?, B. Joseph Pine II, Don Peppers, Martha Rogers, publisert i Harvard Business Review Classics

Publisert 27. januar 2013

Joseph Pine

I tillegg til bedriftenes egentid, er ARMS finansiert gjennom Norges forskningsrådlogo NFR