12. mars gjennomførte SINTEF og Oslo Medtech i samarbeid et seminar med tittel “Innovasjon og anskaffelser i kommunehelsetjenesten” i KS Agenda konferansesenter. Seminaret tiltrakk seg i underkant av 100 deltakere, jevnt fordelt fra offentlig sektor og leverandør-industri.

Blant foredragsholderne var helsetjenesteledere fra Bærum-, Oslo- og Lørenskog kommune, leverandørbedriftene Imatis og Ascom, DIFI, Helsedirektoratet og Innovasjon Norge. Fra SINTEF presenterte Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi i SINTEF IKT, erfaringer fra kommunale teknologipiloter og Heidi Bull Berg, forskningsleder Samfunnsøkonomi i SINTEF Teknologi og samfunn, ga innblikk i modeller for evaluering og gevinstrealisering.

Seminaret ble etablert med bakgrunn i samarbeid mellom det RFF-støttede prosjektet Teknologistøtte i sykehjem ledet av Ingrid Svagård og Nordic PPI Net prosjektet finansiert av Nordic Innovation og ledet av Oslo Medtech.

Program for seminaret finnes her.