Seminar - Innovasjon og anskaffelser i kommunehelsetjenesten

SINTEF og Oslo Medtech inviterer ledere og prosjektledere i kommunehelsetjenesten og leverandørindustri til et seminar der innovasjon, anskaffelser og gevinstrealisering står i sentrum. Du får presentert viktige læringspunkter fra både kommune- og leverandør-perspektivet knyttet til noen av de mest interessante innovative anskaffelsene det siste året. Seminaret vil også gi deg verktøy for innovative anskaffelser og innovasjon som kan anvendes i egen organisasjon.

Seminaret er avholdt. Les om gjennomføringen her.

 

Hvem bør delta:
Seminaret har til hensikt å gi både et overordnet perspektiv og praktisk innsikt i hvordan FoU, innovasjon og innovative anskaffelser kan være et godt og nyttig verktøy for kommunene til å igangsette innovasjonsprosjekter og anskaffe helseteknologiske utstyr og tjenester som er tilpasset deres behov.

Tidspunkt: 12.mars 11:30 – 16:15
Sted: NHO / KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9 Oslo

Program:
Lunsj og nettverking (11:30 til 12:00)

12:00 Velkommen v/Kathrine Myhre, Daglig leder Oslo Medtech

12:10 Betydningen av F&U og innovasjon i Oslo Kommune v/Endre Sandvik, Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo Kommune

12:25 Regelverk og krav ifbm med F&U anskaffelser v/Johan Englund, Seniorrådgiver Innovasjon, DIFI

12:40 Erfaringer med innovasjon og anskaffelser fra kommunal sektor

  • Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune v/Kristin Standal, Enhetssjef, PLO Helseinformatikk at Bærum kommune
  • Mot effektiv pasientflyt på Lørenskog Sykehjem v/Arnfinn Gisleberg, Institusjonsleder Lørenskog sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
  • Anskaffelse av trygghetspakker i Oslo kommune v/Morten Thorgersen, Spesialrådgiver i Helseetaten, Oslo kommune

13:45 Pause og nettverking

14:00 Erfaringer med innovasjonsprosesser i kommunene fra leverandører:

  • Imatis v/Espen Semb, prosjektleder Innovasjon
  • Askom v/ Kjell Eriksson, Kundeansvarlig

14:40 Erfaringer fra innovasjonsprosesser i kommunene v/Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, Instrumentering, SINTEF IKT

14:55 Innovative Anskaffelser – Presentasjon av guide og nordiske best cases v/Bent-Håkon Lauritzen, Rådgiver Innovative anskaffelser, Oslo Medtech

15:10 Evalueringsmodeller og gevinstrealisering ved innkjøp og implementering av velferdsteknologi v/ Heidi Bull-Berg, forskningsleder Samfunnsøkonomi, SINTEF Teknologi og Samfunn

15:25 Informasjon om KomNær programmet v/ Hartvig Munthe Kaas, prosjektleder, Helsedirektoratet

15:30 Paneldebatt – hvordan sikre innovasjon i pleie og omsorgssektoren gjennom partnerskap med industrien - Leder av debatten: Steffen Fjærvik, Spesialrådgiver, Gambit

Deltakere i paneldebatten:

  • Helge Blindheim, Digitale innbyggertjenester, Helsedirektoratet
  • Eirin Rørmark, Spesialrådgiver/prosjektleder i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Oslo kommune
  • Espen Semb, Prosjektleder innovasjon, Imatis
  • Kristin Standal, Enhetssjef, PLO Helseinformatikk at Bærum kommune
  • Gørill Horrigmoe, Prosjektleder, Leverandørutviklingsprogrammet KS, NHO og DIFI

16:15 Avslutning

Bakgrunn for seminaret
Seminaret er etablert med bakgrunn i samarbeid mellom det RFF-støttede prosjektet Teknologistøtte i sykehjem (TiS) ledet av SINTEF og Nordic PPI Net prosjektet finansiert av Nordic Innovation og ledet av Oslo Medtech. I TiS samarbeider SINTEF og Oslo Medtech med kommunene Lørenskog (prosjekteier), Bærum, Lørenskog, Skien og Oslo og bedriftene Imatis, Relacom, Xcenter og NESK for å utvikle kunnskap om helhetlige teknologiløsninger i sykehjem, hvor innovasjon- og anskaffelsesprosessene i kommunene har vært et sentralt tema. I Nordic PPI Net prosjektet har fokus vært på å utvikle konkrete guidelines og "best practice" for innovative anskaffelser i helsesektoren.