Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet.

Tjenestebilbud vil kunne støttes med bruk av velferdsteknologi og vil resultere i en større trygghet for at riktig medisiner tas til riktig tid og i riktig dose.

Følgende delmål skal oppnås gjennom prosjektet:

  1. Identifisere utfordringer, tjenestebehov, brukerbehov og teknologiske muligheter
  2. Pilotere og utvikle nye tjenestemodeller
  3. Skape kunnskap om effekt og nytteverdi for ulike aktører

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd

Partner
Trondheim kommune

Varighet
2014-2017