Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle et nytt pasientforløp for livslang oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter i 14 dager etter utskrivelse fra sykehus, med støtte av velferdsteknologi.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
RHF

Partnere
Helse Stavanger HF, Imatis og SINTEF

Varighet
2012-2015