Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle ny teknologi som gjør at kronikere kan leve selvstendig lengre i eget hjem. Teknologien skal bidra til bedre pasientflyt og samhandling, blant annet med helse- og velferdsvakt, mobile enheter til de som leverer tjenestene hjemme hos pasienten og pasienten selv.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Espen Semb

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd

Partnere
Imatis AS, Oldenborg AS, Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF

Varighet
2013-2015