Vi skal utvikle et system for oppfølging av pasienter med kronisk leversvikt. Dette vil inkludere en kunstig hjelpe-lever og systemer for hjemmebaserte måling og oppfølging av pasientens helsetilstand.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Frode Strisland

Oppdragsgiver
EUs 7. rammeprogram

Partnere
SINTEF og 12 utenlandske partnere - koordinator Univ. of Newcastle

Varighet
2011-2015