Vi skal innhente, systematisere og gjøre tilgjengelig informasjon om erfaringer med kommunens ulike omsorgsplasser. Dette for å gi planleggere i tidligfasen enklere tilgang til andres erfaringer og gjennom å delta i en konkret planprosess der det planlegges nye omsorgsplasserm vil SINTEF Byggforsk delta og organisere aktiviteter og innspill som kan bidra til innovasjon og nytenking. Dette gjøres gjennom arbeidsverksteder i løpet av prosessen.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Karin Høyland

Oppdragsgiver
Husbanken

Partner
Porsgrunn kommune

Varighet
2012-2014

RELEVANTE LENKER

Framtidas omsorgsplassar - Erfaringar frå ulike omsorgstilbod
Husbanken om nedenfor nevnte rapport.

Fremtidens omsorgsplasser - Erfaringer fra ulike omsorgstilbud
(Rapport fra Husbanken, Porsgrunn kommune og SINTEF). 2014.