REBUS prosjektavslutning

Published 24 November 2023

REBUS: Reuse of building materials - a user perspective. Prosjektavslutning

Ombruk av byggematerialer er en relevant strategi for å oppnå klimamål, bruke mindre jomfruelige materialer, redusere avfall, bevare kulturarv, støtte lokal økonomi og øke motstandsdyktigheten til endringer i leverandørkjeden. REBUS-prosjektet har i samarbeid med SINTEF, økt vitenskapelig og praktisk kunnskap om ombruk av byggematerialer sett fra de skandinaviske landenes perspektiv.

29. november feirer vi fire år med REBUS og inviterer deg til å lære mer om resultatene fra prosjektet og pågående initiativer rundt ombruk i byggebransjen.

 

Mer informasjon og påmelding: https://emaileditor.provisoevent.no/web-site/332085eb-a463-4187-bad3-8bd75cb17a13/pages 

Senior Research Scientist
Phone: +47 46 63 47 80
E-mail: