Presentasjoner fra REBUS sluttseminaret

Published 11 December 2023

Last ned presentasjonene fra REBUS sluttseminaret.

Ombruk av byggematerialer er en relevant strategi for å oppnå klimamål, bruke mindre jomfruelige materialer, redusere avfall, bevare kulturarv, støtte lokal økonomi og øke motstandsdyktigheten til endringer i leverandørkjeden. REBUS-prosjektet har i samarbeid med SINTEF, økt vitenskapelig og praktisk kunnskap om ombruk av byggematerialer sett fra de skandinaviske landenes perspektiv.

29. november 2023 feiret vi fire år med REBUS og presenterte vi resultatene fra prosjektet og pågående initiativer rundt ombruk i byggebransjen.

 

Du kan laste ned presentasjonene her:

1.1 Selamawit Mamo Fufa - Introduction to REBUS
1.2 Seilskjær Sunde - Reuse examples Norway
1.3 Mjønes - Reuse examples Trøndelag
1.4 Andersson - Collaboration circularity Sweden
2.1 Birgisdottir - Environmental impact reuse
2.2 Vandervaeren - REBUS LCSA framework
2.3 Solgaard - Reuse in BREEAM NOR
3.1 Kallaos - Reuse history in Norway
3.2 Marton - Reuse in TEK17 and DOK
3.3 Brown Hauge - Social perspectives on reuse
4.1 Plesser - Guide to documentation of technical performance
4.2 Kilvær - Reuse mapping
4.3 Rüther - SINTEFs OMG project

 

Senior Research Scientist
Phone: +47 46 63 47 80
E-mail: