Presentasjoner fra webinaret "Ombruk av byggevarer – et brukerperspektiv"

Published 21 December 2020

Se presentasjonene fra webinaret her.

Velkommen
Selamawit Mamo Fufa, SINTEF

Dokumentasjon av ombruksprodukter
Thale Plesser, SINTEF

Livsløpsmetodikk for evaluering av ombruksstrategier og løsninger
Camilla Ernst Andersen, PhD-kandidat, BUILD  

Short introduction to Social Life Cycle Assessment
Sebastian Welling, IVL

Praktisk kunnskap og erfaringer fra pilotprosjekter
Erlend Seilskjær, Futurebuilt

Brukerperspektiver - Resultater fra nasjonal undersøkelse 
Marin Kristine Henriksen, Stipendiat, INN

Nettverksstrategier for implementering av ombruk av byggevarer
Åshild Lappegard Hauge, INN

Senior Research Scientist
Phone: +47 46 63 47 80
E-mail: