Useful links

Building standards and certifications

The main Norwegian building standards and certifications are listed below, with references to the most relevant sections related to reuse. 

Byggteknisk forskrift (TEK17)

  • Kapittel 9 Ytre miljø: § 9-5 Byggafvall, § 9-6 Avfallsplan

Byggforskserien

BREEAM-NOR:

  • Mat 06 (Materialeffektivitet og ombruk)
  • Mat 07 (Endringsdyktighet og ombrukbarhet)
  • Wst 01 (Ressurshåndtering på byggeplass)

FutureBuilt:

  • Kriterier for sirkulære bygg
  • Kriterier for sirkulære nabolag

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

 

Digital platforms, marketplaces and databases

Loopfront 

Rehub 

NOBB 

Madaster 

Opalis 

Cobuilder 

Restado (Germany) 

GoGood