Ny norsk FoU-representant i Brussel

Dr. Bjørn Vidar Vangelsten fra NGI er nå ansatt som ”Seconded National Expert” i EUs forskningsdirektorat (”DG Research”), innenfor enheten som driver med miljø og klimasystemer (”Unit I-4).

Han skal bidra i forskningsdirektoratets/rammeprogrammenes støttearbeid overfor europeiske institusjoner på fagområdene naturkatastrofer og klimaendring. Arbeidet vil innbefatte

  • utarbeidelse av utlysninger
  • administrasjon av referanse-/ekspertgrupper i forbindelse med prosjektevaluering
  • kontaktarbeid mot institusjoner som får tilslag på prosjektsøknader
  • prosjektoppfølging

Vangelstens arbeidsområde ligger særlig opp mot FA 3 i Teknologiplattformen, og han bør kunne være en verdifull kontakt og støttespiller i forbindelse med initiativer og spørsmål innenfor NCTP.

Kontaktinfo.:

Bjørn Vidar Vangelsten

Unit ”Environment and Climate System”

European Commission, DG Research, Directorate Environment

Mail: European Commission, CDMA, 3/124, B-1049 Brussels, Belgium

Office: 21, Rue Champs de Mars, B-1049 Brussels

Tel.: +32-2-2985447,  Fax: +32-2-2995755

 

Andre aktuelt-saker finner du her.

Publisert 13. juni 2006