ESIMP
Efficient soil investigative methods on Permafrost, ESIMP, er et forskningsprosjekt finansiert av StatoilHydro som ble startet på Svalbard i 2007. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å finne metoder som kan avsløre større volumer av ren is i permafrost gjennom undersøkelser på overflaten.

I permafrost kan ren is finnes i flere former.

  • Islinser som dannes på samme måte som telehiv når det aktive laget fryser.
  • Iskiler som dannes gjennom årlige fryse tine sykluser.
  • Pingoer som dannes i områder der vann samles opp i dalbunnen og fryser

Disse strukturene av ren is kan gi problemer ved utbygging av ny infrastruktur i områder med permafrost. Det er derfor viktig å kunne kartlegge slike forekomster før en eventuell utbygging.

Gjennom prosjektet er flere geofysiske metoder for grunnundersøkelser testet. Georadar, 3D georadar og resistivitet ble brukt under feltarbeidet i 2008. For å få bekreftet om det faktisk var is som kunne sees med de forskjellige metodene ble SINTEF Byggforsks borerigg brukt.


I 2009 fortsatte prosjektet med nytt feltarbeid i et område med andre grunnforhold. Formålet med dette var å teste georadarens evne til å skille is fra større steiner i bakken.

To mastergradstudenter fra Universitets senteret på Svalbard, UNIS og NTNU har deltatt i prosjektet.


 

Publisert 9. oktober 2009