Undervisning
UNIS er verdens nordligste institusjon for høyere utdanning, med kvalitetskurs på bachelor, master og PhD nivå. Kursene gis innenfor fire fagområder; Arktisk biologi, Arktisk geofysikk, Arktisk geologi og Arktisk Teknologi.

SINTEF Byggforsk skrev i 2009 under en samarbeidsavtale med UNIS med følgende formål:

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og SINTEF Byggforsk har begge vitenskapelig aktivitet i Arktis. Avtalen er inngått for å synliggjøre og bygge videre på samarbeidet – til beste for institusjonene så vel som allmennheten”.

Ett av samarbeidsområdene som er tatt inn i avtalen er undervisning på universitetsnivå og formidling til allmennheten.

Bakgrunnen for å opprette en slik avtale er undervisningssamarbeid gjennom flere år, spesielt når det gjelder undervisning innenfor fagområdene geoteknikk i frossen jord og ismekanikk. Undervisningen gjelder kurs på bachelor- og masternivå og omfatter både semesterkurs og 4-5 ukers intensivkurs.

Publisert 13. november 2009