Prosjekter
SINTEF Byggforsk har i flere år vært til stede på Svalbard gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av internasjonalt, nasjonalt og lokalt næringsliv Et nært samarbeid med Universitetsenteret på Svalbard (UNIS) står også sentralt i dette arbeidet. Dette er en forutsetning for gjennomføringen av gode feltbaserte forskningsprosjekter der både master- og PhD-studenter har deltatt.

Gjennom feltaktiviteter og forskningsprosjekter på Svalbard har SINTEF Byggforsk skaffet seg en unik kompetanse innenfor arktisk relaterte problemstillinger vedrørende bygninger, infrastruktur og kyst. SINTEF Byggforsk vil også i årene fremover være tilstede i nord, og vil med sin forskning bidra til bærekraftig utbygging i Nordområdene, der miljøhensyn står i fokus for all vår aktivitet.

Publisert 16. september 2009