Permafrost

En stor andel av SINTEF Byggforsk sine aktiviteter på Svalbard er knyttet til forskningprosjekter vedrørende permafrost. I den forbindelse ble det våren 2007 anskaffet en geoteknisk borerigg, Geotech 604, for sondering og prøvetaking i frossen jord. Boreriggen inngår i samarbeidsavtalen med UNIS og brukes både i forsknings- og undervisningssammenheng. Siden ingen konsulentselskaper er etablert med utstyr for geotekniske undersøkelser i Longyearbyen brukes boreriggen også til geotekniske undersøkelser for næringsliv og befolkning i byen.

Borerigg i Adventsdalen, Svalbard

Publisert 13. november 2009