Kyst
Kystsonen i arktiske områder er sårbar blant annet med tanke på erosjon. SINTEF Byggforsk har gjennom flere prosjekter i Svea, Svalbard, gjennomført erosjonssikringsforsøk ved bruk av lokale masser.

Geologien på øygruppen gjør at lokal stein er dårlig egnet for bygging av erosjonssikring etter tradisjonelle metoder med sprengsteinsfyllinger. De studiene som er gjennomført i Svea omfatter kombinert bruk av geotekstiler og lokal sand, enten lagt ut som flere enkeltsekker i samme konstruksjon eller som geotube. Utgangspunktet for disse prosjektene kom gjennom et Fransk/Norsk samarbeid i et PhD prosjekt (UNIS). Det er så langt opprettet fire forsøksfelt med erosjonssikring der geotekstiler og lokal sand er brukt i forskjellige kombinasjoner.

Erosjonssikring på Svalbard

Publisert 13. november 2009