Veikart for grønn anleggssektor

Veikartet for grønn anleggssektor er et verktøy som skal være med og lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Veikart for grønn anleggssektor

Nettverket "Grønn Anleggssektor" startet i 2017 og har som overordnet mål å øke grønn innovasjonshastighet og verdiskapingen i sektoren ved å frambringe realistiske, gjennomførbare miljømål og -tiltak som gir målbar effekt. Hensikten med veikartet er å støtte opp under videre arbeid innen sektoren gjennom en felles forståelse og plattform. Veikartet gir derfor en oversikt over muligheter, krav og tiltak som vil kunne føre sektoren gjennom en grønn utvikling for å nå klima- og miljømål som settes nasjonalt, regionalt og internt i egne bedrifter. Veikartet er utarbeidet sammen med nettverkets medlemmer. SINTEF har hatt hovedansvaret for sammenstilling og utvikling av dokumentet. Vi vil takke alle i nettverket som har bidratt i utviklingen av dette dokumentet igjennom workshop, seminarer og skriftlige tilbakemeldinger.

Veikartet er ment som et strategisk dokument. Nettverkets intensjon er at veikartet skal kunne brukes aktivt og være både inspirasjon og kilde til å iverksette tiltak. Veikartet er basert på kunnskapen og framtidsscenarioene vi kjenner i 2020, men vi forventer at utvikling i sektoren kan gå raskt og at det vil være mulig å sette mer ambisiøse mål og innføre nye tiltak for å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050. Vi håper derfor å kunne videreføre arbeidet med veikartet i nettverket "Grønn Anleggssektor", som et levende og oppdatert verktøy for bransjen.

Last ned digital versjon av Veikart for grønn anleggssektor her: Veikart for Grønn anleggssektor digital versjon 

Last ned utskriftsvennlig versjon av Veikart for grønn anleggssektor her: Veikart for Grønn anleggssektor utskriftvennlig versjon