For andre året på rad - FlexBuild presenterte resultater på Energy Transition Week

Publisert torsdag 31. mars 2022

"Fremtiden er lokal og fornybar, og vi trenger modelleringsrammeverk for å undersøke relaterte problemstillinger"                                                                                - Seniorforsker Karen Lindberg

Benjamin M. Delgado presenterer resultater fra FlexBuild prosjektet.

For andre året på rad presentere FlexBuild sine resultater og pågående forskningsaktiviteter i et internasjonalt fora, Energy Transition Week, som arrangeres årlig av NTNU. NTNU Energy Transition Initiative ble etablert for å levere verdensledende forskning om energiovergangsstrategier, for å oppnå Paris-ambisjonene på en effektiv og realistisk måte.

Workshopen "Flexible energy demand in buildings: user & energy system perspectives", arrangert torsdag 31. april 2022, inneholdt presentasjoner og paneldebatter som trakk erfaringer fra Flexbuild og andre prosjekter. 40 personer deltok i workshopen, og det var livlige diskusjoner og Q&A-sesjoner mellom deltakere, foredragsholdere og paneldeltakere. Foredragsholdere var: Benjamin Manrique (SINTEF), Karen Lindberg, Marius Bagle (SINTEF), Pernille Seljom (IFE) og Odd Erik Gundersen (Trønderenergi). Paneldeltagerne var Pernille Seljom (IFE), Odd Erik Gundersen (Trønderenergi), Tor Westby Stålsett (Elvia) og Magnhild Kallhovd (Oslobygg).

Fokuset i workshopen trakk seg fra et nasjonalt fokus til internasjonale perspektiver og modellering om energifleksibilitet i bygninger. Workshopen var innom de følgende temaene: Nøkkeltallsindikatorer (KPIer) for fleksibilitet i bygninger, effekten av energifleksible bygninger på fremtidens energisystem i Norge. Et mer internasjonalt perspektiv ble også diskutert der bygningenes fleksibilitet i Europa - effekt på det norske energisystemet ble presentert. Videre ble verdien og effekten av sluttbrukerfleksibilitet i lavkarbonomstillingen i det norske energisystemet presentert og avslutningsvis ble effekten av fleksibilitet for Balance Responsible Parties diskutert.

Prosjektvarighet:

01.01.2019 - 31.12.2023