Flexbuild Workshop 1.2 gjennomført

Publisert torsdag 11. mars 2021

Andreårsresultat-workshop om FlexBuild fant sted - online - 9. mars 2021. Mer enn 20 personer deltok, fra alle konsortiets partnere.

På workshopen presenterte forskningspartnerne fremdriften i modelleringsarbeidet og de pågående resultatene for industripartnerne.

Årsrapporten vil oppsummere arbeidet og resultatene som ble presentert på workshopen og spore fremdriften med hensyn til prosjektmålene.

Prosjektpartnerne finner referatet og videoen fra møtet i SINTEFs sharepoint-mappe for prosjektet.

Se presentasjonene:

Introduction and Overview

Models Linking Input Harmonization

Stock and Calibration

Stochastic Load Profiles

EMPIRE

Resultater fra TIMES-Norge

Hydropower system in Norway: Results from EMPS

Preliminary results from BUTLER