FlexBuild presenterte resultater på Energy Transition Week

Publisert fredag 30. april 2021

Flexbuild presenterte nylig sine resultater og pågående forskningsaktiviteter i et internasjonalt fora, Energy Transition Week, som arrangeres årlig av NTNU.

Foto: Lars R. Bang/NTNU

Workshopen "The value of end-use flexibility: Perspectives on digitalization, energy communities and power markets", arrangert onsdag 28. april 2021, inneholdt presentasjoner og paneldebatter som trakk erfaringer fra Flexbuild og andre prosjekter.

Over 70 personer deltok i workshopen, og det var livlige diskusjoner og Q&A-sesjoner mellom deltakere, foredragsholdere og paneldeltakere. 

Workshopen var innom temaene teknologiske og strukturelle utfordringer (f.eks. marked og regulering) ved integrering av sluttbrukerfleksibilitet på drift av energisystemet. Dette fordi sluttbrukerfleksibilitet er ansett for å ha potensial til å omforme lastprofiler og tilpasse variabel fornybar produksjon, til å redusere topplaster og skape mer aktiv involvering av etterspørselssiden i kraftmarkeder og nettdrift.

NTNU Energy Transition Initiative ble etablert for å levere verdensledende forskning om energiovergangsstrategier, for å oppnå Paris-ambisjonene på en effektiv og realistisk måte. Planen er å arrangere en Flexbuild-relatert workshop i 2022, så følg med videre!

Prosjektvarighet:

01.01.2019 - 31.12.2023