Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er viktig for vår bransje som for alle andre. Det er mange former for kompetanseutvikling, fra grunnleggende opplæring for operatører og maskinstillere (fagbrev) til FoU-prosjekter og doktorgradsstudier.  Forumets seminarer er selvfølgelig også en kilde til kompetanseutvikling.

Hvis vi holder oss til kurs og kompetanseutvikling som tilbys i Norge finnes bl.a. følgende aktører:

  • Norner tilbyr bl.a. kurs innen sprøytestøping og polymermaterialer.
  • Danske Ole Johansen (IMM) tilbyr kurs og utviklingsprosjekter med forskjellig varighet og vinkling. Ole er bl.a. opptatt av at sprøytestøperne etablerer forpliktende samarbeid med utvalgte kunder/produktdesignere og verktøymakere for å få ned utviklingstiden og sikre seg at produktet er optimalt for sprøytestøpeprosessen. Dette temaet ble berørt i det såkalte ISI-prosjektet (les mer). 
  • Sverre Gustavsen tilbyr kurs innen sprøytestøping og polymermaterialer. Sverre jobber nå hos Plamako, men har bl.a. fartstid fra Dynoplast Moss (nå Promens) og Teknologisk Institutt.
  • Belgiske Vito Leo har et todagers kurs (Understanding Injection Molding of Thermoplastics – The key to Optimum Plastic Part Design) som er holdt to ganger i Norge i regi av forumet. Tilbakemeldingene har vært svært positive.
  • TIl slutt kan det nevnes at kurset Sprøytestøping og produktkvalitet ble avholdt ute hos forumets medlemmer for endel år siden. Dette kurset ble utviklet og holdt av Toralf Hustveit og Per Widar Hvaal på oppdrag fra forumet.

Publisert 29. desember 2008