Generell kompetanseutvikling

Et stykke ut i ISI-prosjektet så vi behovet for å ha noen aktiviteter innen generell kompetanseutvikling i tillegg til de mer spissede teknologiprosjektene.

Noen slike aktiviteter er i gang. Her er noen typiske temaer: 

  • Sprøytestøperens rolle som en integrert del av produktutviklingen. Hvordan kan man sikre at utviklingsfasen resulterer i et optimalt produktdesign og verktøy innenfor avtalte tidsrammer? Her er noen stikkord:
         >> Design for manufacturing
         >> Samarbeid internt i bedriften (salg, utvikling, produksjon)
         >> Forpliktende samarbeid mellom sprøytestøper, produktdesigner/kunde og verktøymaker


  • Kompetanseutvikling innen prosessteknologi for spesielle produktgrupper eller generelt.
    Stikkord: Systematisk innkjøring, reduksjon av omstillingstid, reduksjon av syklustid.  

Alle deltakerbedriftene inviteres til å være med på en kompetanseutviklende aktivitet. Opplegget kan skreddersys til den enkelte bedrift. Den danske sprøytestøpe-guruen Ole Johansen er ansvarlig for gjennomføringen. Kontakt eller  for å diskutere dette nærmere. Se også websiden til Ole Johansens firma IMM.

Publisert 29. desember 2008


Ole Johansen på vårseminaret til Forum for sprøytestøping i 2008.