Innovativ sprøytestøpeindustri (ISI) (2006-2010)

FoU-prosjektet ISI ble ledet av Plastal (Raufoss) og senere  Biobe (Fredrikstad). SINTEF var hovedaktøren på FoU-siden.

Temaene i prosjektet var

  • Mekanisk oppførsel
  • Støydemping
  • Overflatedefekter
  • Nye dekorløsninger
  • Innfarging, fargebytte
  • Syklustidsreduksjon

Prosjektet ble initiert av Forum for sprøytestøping. Det ble støttet av BIA-programmet til Norges forskningsråd for perioden 2006-2010.

Hamid Daiyan forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo 22. juni 2011. Temaet var mekanisk testing og modellering av sprøytestøpt polypropylen med tanke på bedre simuleringer av mekanisk respons. Prøveforelesningen ga en innføring i fiberarmerte termoplastmaterialer og simulering av mekaniske egenskaper for disse. Les mer.

Arbeidet ble utført ved SINTEF i Oslo, i samarbeid med Plastal (Raufoss) og Universitetet i Oslo.

 

Deltakere

ABB, Bergen Plastics, Biobe, ELKO, HÅG, IMM, Katoplast, Laerdal Medical, Microplast, OM BE Plast, Plastal, Plasto, Promens, SINTEF, UiO

Kontakt

, Biobe, Fredrikstad
, SINTEF, Oslo

Intern info

Deltakerbedriftene kan kontakte Erik Andreassen for å få tilgang til en intern webside der endel presentasjoner fra prosjektet kan lastes ned.