Innovativ sprøytestøpeindustri (ISI) (2006-2010)

FoU-prosjektet ISI ble ledet av Plastal (Raufoss) og senere  Biobe (Fredrikstad). SINTEF var hovedaktøren på FoU-siden.

Temaene i prosjektet var

  • Mekanisk oppførsel
  • Støydemping
  • Overflatedefekter
  • Nye dekorløsninger
  • Innfarging, fargebytte
  • Syklustidsreduksjon

Prosjektet ble initiert av Forum for sprøytestøping. Det ble støttet av BIA-programmet til Norges forskningsråd for perioden 2006-2010.

Hamid Daiyan forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo 22. juni 2011. Temaet var mekanisk testing og modellering av sprøytestøpt polypropylen med tanke på bedre simuleringer av mekanisk respons. Prøveforelesningen ga en innføring i fiberarmerte termoplastmaterialer og simulering av mekaniske egenskaper for disse. Les mer.

Arbeidet ble utført ved SINTEF i Oslo, i samarbeid med Plastal (Raufoss) og Universitetet i Oslo.

 

Deltakere

ABB, Bergen Plastics, Biobe, ELKO, HÅG, IMM, Katoplast, Laerdal Medical, Microplast, OM BE Plast, Plastal, Plasto, Promens, SINTEF, UiO

Kontakt

Jon Hermansen, Biobe, Fredrikstad
Erik Andreassen, SINTEF, Oslo

Intern info

Deltakerbedriftene kan kontakte Erik Andreassen for å få tilgang til en intern webside der endel presentasjoner fra prosjektet kan lastes ned.