Bakgrunn
Nedenfor er litt bakgrunnsinformasjon hentet fra prosjektdefinisjonen.

Innledning

Prosjektsøknaden er initiert av Forum for sprøytestøping (av plast). Forskjellige FoU-områder ble vurdert. De valgte delprosjektene er innenfor sprøytestøpebedriftenes kjerneområde, hvor de har stor mulighet til å utvikle egne spesialiteter og høyne kvaliteten, nemlig i samspillet med materiale og produktegenskaper, via produktutforming og sprøytestøpeprosess. Dette inkluderer avanserte metoder innen beregninger (f.eks. styrkeberegning) og testing og analyse (f.eks. overflatekvalitet). Sprøytestøpebedrifter jobber i samspill med andre i verdikjeden, og en god (og levedyktig) sprøytestøper bør ha en utviklingsavdeling som kan samarbeide aktivt og innovativt med kunder fra produktidé til fullskala-produksjon. I tillegg må de, i samarbeid med FoU-miljøer, ha internasjonalt konkurransedyktig spisskompetanse på utvalgte områder. Prosjektet “Innovativ sprøytestøpeindustri” skal bidra til dette.

 Mål

Prosjektet skal utvikle innovative og konkurransedyktige sprøytestøpte plastkomponenter, samt utvikle kostnadseffektive prosesser bl.a. for innfarging av tekniske plastmaterialer (polymermaterialer). Delmålene er innenfor områdene “overflater og dekor” og “mekanikk og akustikk”:

“Mekanikk og akustikk”:

  • Ny generasjon motordeksler med bedre støydemping (nye utslippskrav gir mer motorstøy).   Målet er å komme fram til et produkt som utnytter polymermaterialers sterke sider gjennom et samarbeid mellom konstruktører, materialteknologer og akustikere. Økt bruk av resirkulert materiale er også et mål.
  • Komponenter i mekanisk krevende anvendelser: Utvikling av forbedrede metoder for simulering av mekanisk respons (styrkeberegning), inklusive spesielle testmetoder, vil være sentralt.  Et hovedmål vil være å utvikle bedre modeller for å prediktere mekanisk respons ved høye tøyningsrater.

 “Overflater og dekor”

  • Dekorløsninger for krevende miljøer (særlig motorrom) basert på kombinasjoner av metallisering (aluminium), trykking og lakkering. Utvikling av et nytt lakksystem er et delmål.
  • Reduksjon av overflatedefekter:
    1)  Bildeler uten synlige tigerstriper og med et minimum av latente tigerstriper. Målet er å redusere slike defekter til et minimum ved å modifisere polymermateriale og støpeprosess. 
    2)  Reduksjon av overflatedefekter som oppstår med materialer med fyllstoffer og fiberforsterkning (typisk “striper” i flytretningen).
  • Best practice-aktiviteter innen innfarging av tekniske materialer i sprøytestøpemaskinen, og raskt bytte av farge/materiale. Delprosjektet vil også ha FoU-aktiviteter innen innblanding av funksjonelle tilsatser.

Merk at delprosjektene har mye overlapp: Materialtyper, bearbeidingsprosess, marked, FoU-verktøy (material- og produktkarakterisering, beregningsprogrammer for styrkeberegning/ vibrasjoner/akustikk m.m.).

FoU-utfordringer

Delprosjektene innen “Mekanikk og akustikk” vil bidra til å forstå mekanisk og akustisk respons for bedre å designe komponenter for nye/høye krav. Utvikling av materialmodeller, numerisk simulering, og testing vil være sentrale elementer i dette. Våre prosjektaktiviteter vil være på et internasjonalt nivå m.h.t. anvendt forskning. Dette er aktive forskningsfelter internasjonalt, der også en del bedrifter deltar, særlig store produsenter av polymermaterialer og biler/bildeler (resultater og metoder disse kommer fram til publiseres ofte ikke, men benyttes bare internt og mot kunder).

Delprosjektene innen “Overflater og dekor” har litt forskjellig ambisjonsnivå. Noen vil være på internasjonalt nivå (anvendt forskning), mens andre tar sikte på å etablere bedriftene på et høyt teknologisk nivå i samarbeid med ledende material- og utstyrsleverandører, men også utenlandske FoU-miljøer.

Resultatutnyttelse

Norsk sprøytestøpeindustri (som produserer et vidt spekter av “plastprodukter”) opplever konkurranse fra lavkostland. Ifølge Statistisk Sentralbyrå har plastindustriens omsetning økt noe de siste årene (1999-2004), men lønnsomheten har gått ned. I tillegg til det rent økonomiske vil lav lønnsomhet gjøre det vanskelig å holde investeringsnivået oppe og man kommer fort i en ond sirkel. Det er flere tiltak som kan øke lønnsomheten. Dette prosjektet skal bidra med FoU for å utvikle innovative og konkurransedyktige sprøytestøpte plastkomponenter, samt effektivisere sprøytestøpeprosessen. Eksportandelen er svært høy for sluttproduktene som skal utvikles/videreutvikles.

Materialteknologi er sentralt i det foreslåtte prosjektet. Bruken av polymermaterialer (plast) øker mye sammenliknet med andre materialer. Dette skyldes et gunstig forhold mellom produktegenskaper og pris, men også det faktum at polymermaterialer har en del unike egenskaper og egenskapskombinasjoner. Polymermaterialer kan også gi en rekke nye muligheter, bl.a. multifunksjonalitet. Viktigheten av polymermaterialer og sprøytestøping for industrivekst kan eksemplifiseres med utvikling/vekst i Raufoss-bedrifter som Kongsberg Automotive, Ragasco og Raufoss Water & Gas.

Publisert 3. oktober 2008