SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Aktuelt - alle saker RSS

  • Forskningsaktiviteter høsten 2006 (27.08.2006)
    Prosjektet gjennomføres etter prosjektplaner som er forelagt Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Planene er også vurdert av prosjektets referansegruppe.
  • Oppstartsmøte referansegruppe (02.08.2006)
    Prosjektets referansegruppe samles til oppstartsmøte under Nor-Fishing 2006.
  • Forskningsrådet finansierer fiskeredskapsprosjekt (01.08.2006)
    Norges forskningsråd har bevilget penger til et forskniningsprosjekt som går på optimalisering av bunntrålredskap med hensyn til energiforbruk.