SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Forskningsrådet finansierer fiskeredskapsprosjekt
Norges forskningsråd har bevilget penger til et forskniningsprosjekt som går på optimalisering av bunntrålredskap med hensyn til energiforbruk.

Forskningsrådets programstyre Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) vedtok på sitt møte 29. mai 2006 å tildele SINTEF Fiskeri og havbruk AS med partnere et fireårig kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Forskningsprosjektets hovedmålsetting er 

"Å utvikle bedre metoder og modeller for å prediktere ytelse til bunntrål slik at redskapen kan anvendes på en mer energiøkonomiske og miljøvennlig måte"

Forskningsrådet finansierer 80% av prosjektet mens Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond finansierer 20%. De fleste større redskapsprodusenter av bunntrål i Norge er partnere i prosjektet i tillegg til noen utenlandske produsenter av tråldører.

<< Tilbake

Publisert 1. august 2006